• Szkolna Sowa

   • Święto Zmarłych

    Święto Zmarłych

    29.10.2023 16:13
    .

    Na cmentarzu płomyki złote

    i groby w chryzantemach.

    Ludzie przyszli tu z myślą o tych,

    których już nie ma.

     

    Wspominają drogie imiona,

    zasłaniają lampki przed wiatrem,

    dla tych bliskich wieńce zielone

    i bukiety jesienne pełne kwiatów.

     

    Bechler H.

   • Kornel Makuszyński

    Kornel Makuszyński

    25.10.2023 16:03
    Nasza Szkoła w październiku obchodzi 20 rocznicę nadania imienia szkole Kornela Makuszyńskiego. Przypominamy życiorys Naszego Patrona.
    Kornel Makuszyński

     

    Był jednym z tych, którzy dobroć utożsamiali z mądrością, a talent z charakterem, którzy wiedzieli, że nie można być wielkim pisarzem, będąc złym człowiekiem.

    Urodził się 8 stycznia 1884 r. w Stryju koło Lwowa. Jego zamiłowania humanistyczne ujawniły się już podczas nauki w gimnazjum. Swoje zainteresowania rozwijał również studiując literaturę polską i romanistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie literaturę francuską na paryskiej Sorbonie.

    W latach 1914-1918 Kornel Makuszyński został ewakuowany w głąb rosyjskiego cesarstwa. W Kijowie, gdzie mieszkało wielu Polaków został kierownikiem literackim Teatru Polskiego. W roli pisarza dla najmłodszych zadebiutował w 1916 r. wydając „Bardzo dziwne bajki”. Po odrodzeniu się państwa polskiego zamieszkał w Warszawie. Prowadził dział krytyki teatralnej, pisał felietony do Kuriera Warszawskiego, wydawał książki. W 1924 r. otrzymał państwową nagrodę literacką za napisanie poematu „Pieśń o Ojczyźnie”.

    Dla najmłodszych czytelników pisarz napisał cykl historyjek słowno-obrazkowych osnutych wokół polskich legend: „O wawelskim smoku”, „Wanda leży w naszej ziemi”, „Za króla Piasta Polska wyrasta”. Jednak największym i nieśmiertelnym dziełem literackim okazała się historyjka, którą Makuszyński opublikował wraz z rysunkami Mariana Walentynowicza. Jej bohaterem jest gapowaty Koziołek Matołek, który w poszukiwaniu Pacanowa, wyrusza w daleką wędrówkę.

    W swoich książkach Makuszyński realizuje hasło „od serca do serca”. Bohaterowie jego powieści wzruszają i udowadniają, że dobroć ludzka jest niezmierzona. Do najbardziej znanych utworów Naszego patrona należą: „Bezgrzeszne lata”, „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, „Przyjaciel wesołego diabła”, „Panna z mokrą głową”, „Wielka brama”, „Awantura o Basię”, „Szatan z siódmej klasy”, „Szaleństwa panny Ewy”, „Wyprawa pod psem”.

    Bardzo znaczący jest związek pisarza z Zakopanem, w którym od 1918 r. przebywał bardzo często, nawet kilka razy do roku. W 1944 r. pisarz przeniósł się na stałe do Zakopanego, gdzie wraz z żoną zamieszkał w willi „Opolanka”. Tu rozpoczął się ostatni rozdział życia pisarza. Zmarł 31 lipca 1953 r. Pochowano go na zakopiańskim cmentarzu.

   • Wiersz na Dzień Nauczyciela

    Wiersz na Dzień Nauczyciela

    17.10.2023 16:27
    Wszystkie dzisiaj nucą szkoły,
    że dzień bardzo jest wesoły,
    Bo to Dzień Nauczycieli,
    święto tych, co uczyć chcieli
    i wytrwali w swym wyborze
    korzystając z iskry bożej.
    Bo to zawód z powołania,
    a niezwykłe są zadania
    – to szerzenie cennej wiary,
    że nauka to nie czary,
    że nauka to podstawa,
    a z nauką idą brawa
    i postępy, które dają
    klucze, co drzwi otwierają,
    kiedy się trochę poduczę.
    Doceniamy te starania,
    dla nas warte są uznania.
    I choć czasem trudno bywa,
    motywacji niech przybywa –
    praca warta poświęcenia,
    nauczyciel nasz świat zmienia!
     
   • Wiersze o Jesieni

    Wiersze o Jesieni

    20.09.2023 15:16
    Jesień
    O, ja­kie rzew­ne wi­do­wi­sko:
    Czer­wo­ne li­ście za okna­mi
    I cie­nie brzóz, pły­ną­ce ni­sko
    Za od­bi­ty­mi ob­ło­ka­mi.

    Pies nie uja­da. Zły i cho­ry
    Omi­ja cie­nie paź­dzier­ni­ka,
    Na ty­kach cie­płe po­mi­do­ry
    Są jak ko­ra­le u in­dy­ka,

    Na ba­bim le­cie, za­wie­szo­nym
    Mię­dzy drze­wa­mi jak an­te­na,
    Żało­śnie drga wy­bla­kłym to­nem
    Nie­po­wta­rzal­na kan­ty­le­na,

    Rzed­ną­ca tra­wa, bla­de dzwoń­ce,
    Roz­kle­ko­ta­ne póź­ne świersz­cze,
    I po­marsz­czo­ne siwe słoń­ce,
    I ja - pi­szą­cy rzew­ne wier­sze.

     
    Jan Brzechwa
   • Szkolna Sowa

    Szkolna Sowa

    07.09.2023 15:17

    W tej zakładce zapoznasz się z wiadomościami, ciekawostkami z różnych obszarów wiedzy. Przedstawimy Wam wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin życia, powspominamy przeszłość, odwiedzimy nasz region, sięgniemy do sztuki i literatury.

    Sowa Zaprasza

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku
   • 52 389 71 63
   • Wyzwolenia 19
    89-410 Więcbork
    Poland