• Kadra Pedagogiczna

   • Dyrekcja

    Dyrektor szkoły  Małgorzata Dropinska
    Wicedyrektor Wojciech Janicki

    Język polski

    Lucyna Bykowska
    Barbara Wawrzon-Cichończyk

    Magdalena Siuda

    Język angielski

    Aleksandra Kotwica
    Izabela Stawicka - Gatz

    Język niemiecki

    Sandra Łańska

    Historia

    Wioletta Górecka
    Anna Sobecka

    Matematyka

    Karolina Sobczyk

    Małgorzata Dropinska

    Grażyna Łaznowska

    Informatyka

    Robert Mazur

    Technika

    Wioletta Górecka

    Biologia

    Marta Kumm

    Przyroda

    Grażyna Łaznowska

    Chemia

    Grażyna Łaznowska

    Geografia

    Anna Klamrowska

    Fizyka

    Małgorzata Dropinska

    Wiedza o społeczeństwie

    Anna Sobecka

    Wychowanie do życia
    w rodzinie

    Anna Sobecka

    Doradztwo zawodowe

    Małgorzata Dropinska

    Plastyka

    Wioletta Górecka

    Muzyka

    Wioletta Marach
    Ewa Sobiech

    Edukacja wczesnoszkolna

    Alicja Kołodziejek
    Wioletta Marach
    Katarzyna Mrozek
    Ewa Sobiech

    Beata Jankowska

    Wychowanie fizyczne

    Wojciech Janicki
    Anna Klamrowska
    Rafał Michalak

    Zajęcia kreatywne 4-8

    Robert Mazur

    Wioletta Górecka

    Religia

    Bernadeta Strzelczyk
    Antonina Szwed

    Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych

    Marietta Bettin-Wielgus
    Agata Gulka
    Barbara Jelińska
    Beata Kowalska
    Małgorzata Poźniak
    Magdalena Tyma

    Małgorzata Paczkowska

    Bibliotekarz

    Magdalena Tyma

    Wioletta Górecka

    Wychowawcy  świetlicy

    Antonina Mucha

    Wioletta Górecka
    Wojciech Janicki
    Ewa Sobiech

    Pedagog szkolny

    Marta Jagiełło

    Logopeda

    Agata Gulka

    Pedagog specjalny

    Barbara Wawrzon-Cichończyk

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku
   • 52 389 71 63
   • Wyzwolenia 19
    89-410 Więcbork
    Poland